สาขา อ.ฝาง เชียงใหม่

Contact us

  • คุณอังค์วรา อิ่งต้า
  • เลขที่ 522 หมู่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
  • 081- 881- 5288

  • kikkhaisaia@hotmail.com