สาขา ถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

สาขา ถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

Contact us

  • คุณภาณุวัฒน์ แสงสุวรรณ์
  • เลขที่ 42/3 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • 081-595-5304, 081-023-3598

  • toysupachai@gmail.com